Adrian Wiener și USR PLUS propun cetățenilor Aradului un model de administrație locală care:

Acționează cu profesionalism: Ocuparea funcțiilor este depolitizată, angajații din administrație sunt în primul rând buni profesioniști.

Respectă angajamentele asumate: Niciun politician nu are voie să promită alegătorilor fără să se țină de cuvânt. Avem nevoie de o administrație responsabilă, care să livreze, la termen, ceea ce promite. Amăgirea electoratului cu promisiuni fanteziste trebuie sancționată prin eliminarea din politică a celor care o practică.

Folosește eficient resursele: Banii comunității vor fi folosiți pentru a plăti bunuri și lucrări de calitate, la prețul pieței. Angajații instituției vor fi remunerați corespunzător muncii prestate, nu pentru statutul politic. Alocă resurse suficiente pentru școală, stradă și sănătate, înainte de festivism și autopromovare.

Este partenerul cetățeanului: Orice acțiune a administrației publice trebuie să vizeze beneficiul cetățeanului. Administrația este transparentă, în continuă consultare cu comunitatea. Deciziile se iau în parteneriat cu oamenii.

USR PLUS propune un Primar care face administrație, nu politică. Primarul este un administrator al resurselor municipiului, angajat să implementeze proiectele adoptate de CL, pentru binele comunității. Activitatea sa politică se desfășoară în afara programului de lucru din primărie, la sediul partidului din care face parte.

Echipa: candidații CLM Arad

Sergiu Vlad

Economist

Daniela Săbău

Economist

Codrin Vlad

Profesor

Dorian Curcanu

Inginer

Cătălin Costea

Medic

Florin Stana

Economist

Echipa CLM


Echipa CJA

Program Politic

1.Sănătate și educație

Nou Spital Municipal

Viziune

Locuitorii Aradului vor beneficia de o infrastructură sanitară de secol XXI, prin intermediul unui nou spital Municipal, cu specialități multidisciplinare integrate, cu dotări și circuite adaptate standardelor UE.

Situația actuală

Aproape un sfert din viața românilor este împovărată de prezența bolii iar speranța de viață la naștere este cu 6 ani sub media Uniunii. Construit în 1775, actualul spital Municipal este depășit, cu probleme serioase la clădiri (igrasie, infiltrări, fisuri), fără circuite, lifturi și spațiilor conforme pacienților internați.

Măsuri

Centru de investigații medicale

Viziune

Arădenii vor beneficia de un Centru de Imagistică nou, adiacent noului spital Municipal, cu aparate de radiologie digitală, cu un tomograf (CT) și cu un aparat de rezonanță magnetică (IRM) proprii.

Situația actuală

România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul la investigații de înaltă performanță, (CT) sau IRM, esențiale pentru evaluarea anumitor boli. Medicina modernă și performantă depinde de integrarea acestor tipuri de investigații în practica uzuală din spitale. Consecința lipsei acestor tipuri de aparate este lista de așteptare care se lungește de la an la an, pentru unele investigații se așteaptă chiar și câteva luni, alternativa fiind achitarea unor coplăți substanțiale.

Măsuri

Program-Suport pentru Analize

Municipiul Arad va dezvolta un program de subvenționare, pentru pacienții vulnerabili, a acelor tipuri de analize sau investigații care nu sunt decontate de sistemul de asigurări de sănătate. Pacienții cu venituri mici sau pensionarii nu vor mai trebuiască să le plătească.

Situația actuală

Sistemul de asigurări de sănătate din România are deficiențe semnificative. Unele dintre investigațiile necesare diagnosticului și tratamentului adecvat, pentru unele boli, nu sunt decontate. Astfel pacienți cu boli grave – anumite tipuri de cancer sau hepatite cronice trebuie să le plătească.

Măsuri

Dublarea bugetului pentru finanțarea complementară a infrastructurii școlare

Viziune

Aradul va avea un sistem de învățământ dotat la standarde europene. Primăria va fi cea care va amenaja sălile de clasă și restul infrastructurii școlare, nu părinții.

Situația actuală

Prin finanțarea complementară, primăria are obligația de a întreține clădirile în care funcționează școlile, de a dota sălile de clasă,  laboratoarele și atelierele. Sumele alocate acum de primărie sunt insuficiente, școlile trebuind să apeleze la părinți, cei care, la fiecare ciclu de studiu, trebuie să doneze școlilor mobilier, să plătească reparații și să întrețină sălile de clasă.

Măsuri:

Înființarea a 6 noi creșe și reabilitarea creșelor existente

Viziune

Aradul va beneficia de 6 noi creșe în cartierele mari și în zona industrială. Pentru a se stabili în Arad, tinerii trebuie să aibă garanția că pot avea și copii și cariere în același timp.

Situația actuală

În prezent, Aradul are doar 6 creșe de stat care însumează aproximativ 200 de locuri. Solicitările anuale depășesc cu mult acest număr. În cartiere mari precum Grădiște sau Micalaca nu există nicio creșă de stat.

Măsuri:

Modernizarea internatelor și cantinelor școlare

Viziune

Internatele școlare din Arad trebuie să ofere condiții de cazare similare cu cele din Uniunea Europeană. Prin amenajarea și retehnologizarea cantinelor școlare trebuie să asigurăm masa de prânz pentru elevii arădeni, iar prin modernizarea internatelor să susținem elevii din mediul rural care au o condiție materială dificilă.

Situația actuală

Internatele școlare se află în același stadiu în care le-a găsit Revoluția. Școlile nu au primit fonduri pentru reabilitarea ori remobilarea lor. Elevii sunt nevoiți să facă naveta zilnic, inclusiv de la 30 de km de Arad, pentru că nu au condiții adecvate în internate. Depopularea internatelor și slaba dotare a cantinelor școlare a dus la scăderea numărului de elevi care servesc masa la cantina școlii. În timp ce occidentul investește masiv în starea de sănătate a copiilor săi, noi încurajăm prânzul de tip fast food.

Măsuri:

Asigurarea gratuită a mesei de prânz pentru elevi și profesori

Viziune

Odată cu reabilitarea și retehnologizarea cantinelor școlare vom putea oferi masa de prânz în mod gratuit elevilor și profesorilor.

Situația actuală

Actualmente, puținele cantine școlare încă operaționale oferă contra cost masa de prânz. Este de menționat că masa de prânz oferită de cantinele școlare este avizată de medicul școlar, este preparată în condiții specifice și respectă toate normele sanitar-veterinare în vigoare.

Măsuri:

Asigurarea securității elevilor și profesorilor în școală și în perimetrul acesteia

Viziune

Arădenii trebuie să fie siguri de securitatea elevilor și a profesorilor, în școală și în perimetrul acesteia.

Situația actuală

Instituțiile de învățământ preuniversitar asigură securitatea elevilor în școală și în perimetrul acesteia prin personalul didactic și nedidactic sau prin contracte încheiate cu societăți de pază. Niciuna dintre aceste categorii nu sunt autorități publice cu atribuții în acest sens.

Măsuri:

Dezvoltarea infrastructurii bazelor sportive și diversificarea ofertei educaționale sportive.

Viziune

Vom diversifica activitățile sportive pe care copiii arădenilor le pot întreprinde, prin reabilitarea bazelor sportive existente și construcția unora noi.

Situația actuală

După cum știți, Aradul a pierdut trei stadioane în ultimii ani. Cu toate aceste pierderi, municipiul are o serie de baze sportive și clădiri lăsate în paragină, care ar putea fi reabilitate și redate circuitului spre folosință.

Măsuri:

Campus tehnic preuniversitar

Viziune

Aradul trebuie să beneficieze de un campus tehnologic preuniversitar, care va deservi toate liceele tehnologice din Arad.

Situația actuală

Liceele tehnologice au suferit în ultimii ani un declin dacă urmărim numărul de elevi, banii investiți și interesul. În momentul de față funcționează la nivel de avarie, având specializări care se suprapun, funcționând în clădiri vechi și lăsate în paragină. Atelierele și laboratoarele tehnologice au dotări din secolul trecut și nu primesc finanțare pentru materia primă necesară practicii. Agenții economici sunt atât de în față comparativ cu dotările școlilor încât evită să aducă elevi în practică, deoarece elevul nu este familiarizat cu cele mai noi tehnologii și proceduri de lucru.

Măsuri:

Încurajarea tinerelor talente din municipiu

Viziune

Tinerii elevi arădeni de la Școala Populară de Artă, Palatul Copiilor și mai ales Colegiul de Arte ”Sabin Drăgoi” trebuie încurajați prin burse, premii dar mai ales prin organizarea de evenimente unde aceștia să își poată etala talentul.

Situația actuală

Cu toate că Aradul se bucură de o veche tradiție muzical artistică, aceasta nu este valorificată la ora actuală. Școala Populară de Artă, Palatul Copiilor și Colegiul de Arte ”Sabin Drăgoi”, instituții cu recunoaștere națională și internațională, țin spectacole în propriile săli, de cele mai multe ori cu spectatori puțini.

Măsuri:

2.Servicii publice

Străzi sigure pentru arădeni

Viziune

Copiii, femeile, bătrânii, trebuie să circule fără teamă, la orice oră, în Arad! Vom reorganiza Poliția Locală, mutând angajații din birou în stradă.

Starea actuală

Pe domeniul public al Aradului, în zone precum parcurile, piața Gării, strada Mețianu sau Boul Roșu, întâlnim frecvent persoane certate cu normele de conviețuire socială, cerșetori, consumatori de droguri, vandali, persoane fără adăpost. Mai ales seara, multe zone devin nesigure și sunt evitate de mulți arădeni.

Măsuri:

Aradul, un oraș curat

Viziune

Vom face din Arad un loc curat, unde regulile sunt respectate. Dorim să trăim într-un oraș fără gunoaie, fără praf, fără mirosuri neplăcute.

Starea actuală

Aradul a suferit nu demult o adevărată criză a salubrității, cu munți de gunoaie pe străzi. Locurile de colectare sunt ținte ale cerșetorilor și persoanelor fără adăpost. Nu este implementată colectarea selectivă a deșeurilor, ele fiind depozitate împreună, la groapa de gunoi. Avem foarte mult praf și mizerie pe străzi.

Măsuri:

Parcuri și locuri de joacă îngrijite

Viziune

Parcul este locul unde arădenii caută relaxare, deconectare de la problemele cotidiene si  siguranță. Locurile de joacă trebuie să fie curate, sigure și adaptate nevoilor celor mici.

Situația actuală

Nu de puține ori, parcurile și locurile de joacă sunt vizitate de persoane care nu respectă regulile de comportament, deranjându-i pe cei din jur sau vandalizând mobilierul urban, copacii ori plantele. Lipsa supravegherii și a lucrărilor de mentenanță pune deseori în pericol integritatea celor mici.

Măsuri:

Tratament uman pentru animalele fără stăpân

Viziune

Aradul trebuie să devină un oraș unde animalele fără stăpân sunt excepții, iar soluțiile pentru tratarea acestei probleme sunt umane. Primăria va încheia parteneriate cu asociațiile și persoanele implicate în pregătirea animalelor pentru adopție.

Starea actuală

În prezent, sistemul public dedicat gestionării animalelor fără stăpân este ineficient, deși primește bani suficienți. Ce mai mare parte a animalelor fără stăpân sunt preluate de ONG-uri sau de persoane fizice, care le pregătesc pentru adopție cu ajutorul donațiilor colectate.

Măsuri:

Canalizare funcțională în Arad

Viziune

Serviciul de canalizare și de preluare a apei pluviale trebuie să funcționeze în parametri normali, tot timpul. Nicăieri în Arad nu trebuie să avem revărsări ale apelor reziduale, pe străzi sau în gospodării.

Starea actuală

În prezent, sistemul de canalizare menajeră și pluvială prezintă numeroase disfuncționalități: conducte și pompe subdimensionate, rigole colmatate, astfel că sunt frecvente situațiile în care dejecțiile ies în stradă și ajung în gospodării.

Măsuri:

Căldură și confort la preț corect

Viziune

Alternativa la actualul sistem trebuie să asigure tuturor arădenilor căldura și apa caldă menajeră necesare pentru locuințe, la parametri calitativi ridicați și la un preț corect, indiferent de posibilitățile lor materiale.

Starea actuală

În Arad, sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a trecut de momentul la care mai putea reprezenta o soluție. Aflat într-o stare mascată de insolvență, acesta depinde de alocații substanțiale de la bugetul local. Chiar și prin reabilitare (cu prețul unor investiții uriașe), la ora actuală SACET nu mai are clienții necesari pentru ca investiția să fie rentabilă.

Măsuri:

Reabilitarea termică a tuturor blocurilor și instituțiilor publice

Viziune

Toate blocurile din municipiul Arad trebuie să aibă o performanță energetică ridicată, pentru diminuarea costurilor pentru încălzire și a poluării.

Starea actuală

În prezent, procentul clădirilor care satisfac această cerință este foarte redus în orașul nostru. În afara blocurilor noi construite, prea puține dintre cele vechi au fost reabilitate termic. Implicarea autorităților este redusă, de aici și rezultatele nesatisfăcătoare.

Măsuri:

3.Trafic și infrastructură

Cale de rulare pentru autovehicule fără gropi și canale

Viziune

Mașinile arădenilor nu trebuie să mai sufere uzură și avarii din cauza obstacolelor din carosabil: canale și treceri peste linii de tramvai nealiniate cu asfaltul, gropi sau alte defecțiuni ale căii de rulare.

Situația actuală

Cea mai mare parte a gurilor de canal aflate pe drumurile din municipiul nostru sunt, mai mult sau mai puțin, nealiniate față de carosabil. Trecerile peste liniile de tramvai pun la grea încercare suspensia autovehiculelor. Numeroasele gropi sau denivelări sunt adevărate capcane în care intră șoferii arădeni.

Măsuri:

Asfaltarea străzilor de pământ din Arad

Viziune

Orice locuitor al orașului nostru, indiferent de cartierul unde trăiește, trebuie să beneficieze de căi de acces asfaltate.

Situația actuală

O serie de străzi, din proximitatea centrului istoric, precum și din cartiere de la marginea orașului, nu sunt asfaltate, atipic pentru un oraș care se dorește a fi unul european. Câteva exemple sunt: Castanilor, Emil Gârleanu, Ghica Vodă, Sibiului, Tribul Axente, etc.

Măsuri:

Parcări subterane și supraterane în zonele aglomerate

Viziune

Străzile din zona centrală a municipiului Arad trebuie să ofere mai mult spațiu pietonilor, pentru amenajarea de zone destinate relaxării și socializării. Arterele aglomerate pot fi decongestionate prin eliberarea benzii care acum este dedicată parcărilor.

Situația actuală

Pe bulevardele orașului care au 3 benzi din construcție, câte o bandă de circulație pe sens este blocată, fiind destinată parcărilor de mașini. Ca urmare, traficul se aglomerează, timpii de așteptare la semafor cresc, împreună cu poluarea și disconfortul tuturor.

Măsuri:

Trafic eficient în municipiul Arad

Viziune

Timpul pe care îl petrec în trafic locuitorii municipiului trebuie să fie redus și plăcut. Vom asigura nevoia de mobilitate a arădenilor într-o formulă modernă și eficientă, în care o treime folosesc transportul în comun, o treime merg pe jos sau cu bicicleta și o treime cu autoturismul.

Situația actuală

În prezent nu există o viziune și nici măsuri care să asigure corelarea fluxurilor de transport din municipiu. Semaforizarea este necorelată cu volumul de trafic, transportul în comun nu are prioritatea necesară. Avem două zone mari generatoare e trafic, centrul orașului (instituții si școli) și zona industrială Vest.

Măsuri:

Infrastructură pentru biciclete

Viziune

Aradul trebuie să devină un adevărat oraș verde, în care bicicleta este unul din principalele mijloace de transport urban, la fel ca în orașele din nordul Europei. Prin dimensiunea sa și prin lățimea arterelor principale, este un candidat ideal pentru construcția de piste de biciclete.

Situația actuală

Pistele de biciclete existente nu sunt construite la standarde europene, iar utilizarea lor reprezintă un adevărat pericol pentru bicicliști. Pentru deplasarea la muncă, arădenii folosesc mașina personală în proporție de 55-67%, transportul în comun 18%, iar bicicleta doar 8%.

Măsuri:

Transport public de călători eficient

Viziune

Transportul public de călători din municipiul Arad trebuie să fie sigur, eficient, ieftin și nepoluant. Acest serviciu trebuie să acopere cel puțin o treime din nevoia de deplasare a arădenilor.

Situația actuală

Flota de transport a CTP Arad este învechită, iar tarifele sunt printre cele mai mari din țară. Calitatea serviciilor lasă de dorit, sub aspectul confortului, siguranței și duratei deplasării. Stațiile sunt inadecvate, unele sunt într-o stare avansată de degradare. Sistemul de vânzare a biletelor și abonamentelor este rudimentar. Nu există monitorizare GPS, nu există un sistem de urmărire a fluxurilor de călători. Serviciile de mentenanță lipsesc sau sunt sporadice.

Măsuri:

Infrastructură mare

Viziune

Dezvoltarea orașului trebuie să asigure condiții pentru o deplasare sigură, ieftină, rapidă și confortabilă a locuitorilor săi. Pentru aceasta, infrastructura este planificată și realizată din timp.

Situația actuală

În prezent, lucrările de infrastructură mare sunt aproape inexistente în Arad. De cele mai multe ori ele nu au depășit nivelul de intenție, cel mult studiu de fezabilitate. Capacitatea de absorbție a fondurilor este limitată, nu există un aparat public performant, care să gestioneze mari investiții publice.

Măsuri:

4. Oportunități și mediu de afaceri

Fiscalitate competitivă și transparență în administrație

Viziune

Activitatea economică este cea care produce resursele cu care administrația gestionează și dezvoltă o comunitate. Pentru mediul de afaceri, orașul Arad trebuie să devină cel puțin la fel, dacă nu chiar mai atractiv decât restul orașelor din apropiere.

Situația actuală

În prezent, taxele locale aplicate agenților economici din Arad sunt de regulă mai mari decât în alte orașe din vestul României. Accesul la informații este greoi, ceea ce frânează de multe ori inițiativa privată.

Măsuri:

Introducerea Cetății în circuitul turistic

Viziune

Cetatea Aradului trebuie să intre în circuitul civil, pentru a fi deschisă vizitatorilor. În urma unor ample lucrări de amenajare, cu ajutorul finanțărilor nerambursabile, cetatea trebuie să devină o atracție turistică de importanță regională și chiar națională.

Situația actuală

Cetatea din Arad, alături de cetatea din Alba Iulia, Timișoara,  Oradea și cea din Făgăraș, sunt cele cinci fortificații de tip Vauban (în forma de stea) din România. Cetatea din Arad este singura închisă publicului din cele enumerate, găzduind acum o unitate militară.

Măsuri:

Revitalizarea Ștrandului Neptun

Viziune

Ștrandul trebuie să ofere locuitorilor municipiului Arad multiple posibilități de petrecere a timpului liber, la preț decent. Părinți cu copii, tineri și adolescenți, vârstnici, cu toții trebuie să aibă posibilitatea de a-și petrece întreaga vară pe ștrand.

Situație actuală

Interesul pentru Ștrand este scăzut, zona comercială este în semi paragină. Numărul anual de vizitatori este foarte mic, comparativ cu perioadele de vârf din trecut. Tarifele de intrare sunt prohibitive pentru mulți locuitori ai orașului, iar condițiile lasă de dorit. Oferta comercianților este slabă, în contextul fluxului insuficient de clienți. Unele facilități sunt abandonate.

Măsuri:

Reabilitarea patrimoniului construit

Viziune

Fațadele clădirilor din zona centrală a Aradului vor suferi ample lucrări de reabilitare, cu sprijinul autorităților locale. Prin punerea în valoare a acestui bogat patrimoniu cultural construit, vom crește atractivitatea turistică a Aradului.

Situație actuală

Numeroase clădiri istorice, aflate în zona protejată din centrul Aradului sunt afectate. Clădiri emblematice, precum Teatrul Vechi, sunt în pericol de a se deteriora complet. Aspectul bulevardului central este deplorabil, nu sunt respectate norme elementare privind intervențiile la aceste clădiri sau publicitatea stradală.

Măsuri:

Promovarea Municipiului Arad ca destinație turistică

Viziune

Municipiul Arad trebuie să își valorifice potențialul turistic. Obiective precum Cetatea și Ștrandul, alături de patrimoniul construit, pot face din municipiul Arad un punct de atracție regional, pentru turismul de „city break”.

Situația actuală

În prezent, la aproape două decenii după perioada sa de glorie, Ștrandul arădean atrage tot mai puțini vizitatori. Municipalitatea a ratat șansa de a introduce Cetatea în circuitul turistic, iar clădirile vechi ale Aradului se degradează pe zi ce trece.

Măsuri

Servicii logistice de transport, depozitare si livrare de marfuri

Viziune

Aradul trebuie să devină un oraș al serviciilor de transport și logistică, prin fructificarea  poziției geografice și a accesului la rute importante de transport rutier și feroviar.

Situația actuală

În prezent, principalul domeniu în care este angajată forța de muncă a municipiului Arad, cel al componentelor auto, este în declin. Poziția geografică, conexiunea la rețeaua europeană de autostrăzi, Aeroportul Arad și cele patru zone industriale sunt atuurile care pot să  facă din Arad unul dintre cele mai bune orașe pentru servicii de transport, depozitare si livrare de marfuri din țară.

Măsuri

5.Spații verzi și poluare

Un milion de copaci pentru Arad

Viziune

Aradul trebuie să devină orașul copacilor, orașul care oferă locuitorilor săi un mediu de viață sănătos. Vom planta peste un milion de copaci, pentru a beneficia de aer curat, întreținut de spații verzi generoase, de calitate și accesibile.

Situația actuală

În prezent, cantitatea de spațiu verde amenajat pe cap de locuitor este foarte mică, mult sub norma europeană de 26 de mp. Spațiile verzi de calitate (parcurile) sunt grupate în zona centrală a orașului, lipsind din multe cartiere. Numeroase spații verzi mai mici sunt acum neîngrijite (zone dintre blocuri, linii de tramvai, scuaruri, etc.).

Măsuri

Mai puțin trafic, mai puțină poluare

Viziune

Aradul trebuie să ofere soluții de deplasare rapidă și eficientă locuitorilor săi. Astfel, vom reduce poluarea, timpul pierdut și vom asigura condiții de viață mai bune pentru locuitorii orașului.

Situația actuală

În prezent, orașul are câteva zone afectate de traficul intens (Centru, Podgoria, Vlaicu). Efectele negative sunt poluarea cu particule fine (responsabile de afecțiuni oncologice), viteze reduse de deplasare și timp pierdut.

Măsuri

Mai puțin praf, mai multă sănătate

Viziune

Aradul trebuie să devină un oraș în care praful nu mai este o problemă. Mașinile rămân curate, în interiorul locuințelor nu trebuie să ștergem praful aproape în fiecare zi.

Situația actuală

În prezent, praful reprezintă o problemă semnificativă pentru arădeni. Drumurile proiectate și executate inadecvat, scurgerile ineficiente și înfundate, nerespectarea normelor la șantierele de construcții, terenurile neîngrijite, depozitarea ilegală a materialelor și deșeurilor aduc în aer cantități mari de praf. El se depune peste tot, în exterior și mai ales în interiorul locuințelor noastre.

Măsuri

Fără mirosuri neplăcute în Arad

Viziune

Locuitorii Aradului nu mai trebuie să suporte mirosurile deranjante emanate de stația de epurare sau de canalizarea nefuncțională.

Situația actuală

Acum, o bună parte a locuitorilor din cartierele Pârneava și Alfa sunt deranjați de mirosul provenit de la stația de epurare. Avem zone mai mici, unde canalizarea emană mirosuri neplăcute. Platformele de gunoi deschise poluează olfactiv și nu numai.

Măsuri

6. Cultură și sport

Oportunități pentru artiștii arădeni

Viziune

Artiștii locali, aspiranți și consacrați deopotrivă, trebuie să beneficieze de oportunități oferite de administrația locală, pentru a se manifesta în fața publicului arădean.

Starea actuală

În prezent, lipsesc investițiile în proiecte care să susțină viața culturală a Aradului (festivaluri, expoziții, premiere cinematografice). Ca urmare, activitatea artiștilor arădeni este redusă, ei nu sunt cunoscuți pe plan local.

Măsuri:

Construirea a trei complexe sportive

Viziune

Aradul are nevoie de o populație sănătoasă, iar sportul de masă poate să contribuie decisiv. Pentru aceasta, arădenii au nevoie de construcția unor baze sportive noi, moderne și accesibile.

Situația actuală

În prezent, arădenilor le este limitat accesul la practicarea sportul de agrement în timpul liber, fapt dovedit de lipsa spațiilor destinate practicării sportului. Ne referim la stadioane, terenuri de baschet, fotbal, handbal, volei, piste de alergare. Singura bază sportivă la standarde decente și accesibilă este Gloria din zona Boul Roșu.

Măsuri:

Suport financiar pentru activitățile sportive

Viziune

Administrația locală va sprijini financiar și cu infrastructură acele activități care au o contribuție deosebită la promovarea sportului de masă și al municipiului Arad.

Situația actuală

În prezent, finanțarea cluburilor și activităților sportive reprezentative pentru Arad este condiționată politic și afectată de incertitudini, în condițiile în care consecvența și continuitatea sunt condiții pentru performanța sportivă.

Măsuri:

Implicare în sportul școlar

Viziune

Copiii Aradului trebuie să crească și să ducă o viață sănătoasă. Pentru aceasta, ei au nevoie să participe frecvent la activități sportive, încă din timpul școlii. Administrația locală trebuie să asigure condițiile materiale pentru ca elevii arădeni să practice sportul.

Situația actuală

În prezent, multe dintre școlile arădene beneficiază de o baza materială învechită, cu săli de sport nerenovate, cu echipamente vechi și improprii. Terenurile de sport și curțile au nevoie de amenajări substanțiale.

Măsuri:


Facebook


Facebook