Ultimul Articol

Program Politic Local

1.Sănătate și educație

Viziune

Locuitorii Aradului vor beneficia de o infrastructură sanitară de secol XXI, prin intermediul unui nou spital Municipal, cu specialități multidisciplinare integrate, cu dotări și circuite adaptate standardelor UE.

Situația actuală

Aproape un sfert din viața românilor este împovărată de prezența bolii iar speranța de viață la naștere este cu 6 ani sub media Uniunii. Construit în 1775, actualul spital Municipal este depășit, cu probleme serioase la clădiri (igrasie, infiltrări, fisuri), fără circuite, lifturi și spațiilor conforme pacienților internați.

Măsuri

 • Construcția unei clădiri noi, P+4 cu parcare subterană;
 • Noul spital Municipal va avea capacitate de 300 de paturi si va integra specialitățile: Chirurgie Generala, Chirurgie Oncologică, Oncologie, Nefrologie, Medicină Internă, Diabetologie, Endocrinologie, Reumatologie;
 • Avem nevoie de un Compartiment de Chirurgie Oncologică dedicat exclusiv tratamentului integrat al cancerelor. Astăzi, Aradul nu are un astfel de serviciu medical;
 • Noul spital trebuie să aibă și o Platformă de Spitalizare de Zi și Ambulatorii de Specialitate unde să poată fi diagnosticate, evaluate și tratate fără internare unele afecțiuni;
 • Clădirea care deservește în prezent secțiilor de Nefrologie, Medicină Internă, Reumatologie, Medicina Muncii, trebuie adaptată unei policlinici cu structură ambulatorie;
 • Construirea unui lift în clădirea principală a actualului spital Municipal.

Viziune

Arădenii vor beneficia de un Centru de Imagistică nou, adiacent noului spital Municipal, cu aparate de radiologie digitală, cu un tomograf (CT) și cu un aparat de rezonanță magnetică (IRM) proprii.

Situația actuală

România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul la investigații de înaltă performanță, (CT) sau IRM, esențiale pentru evaluarea anumitor boli. Medicina modernă și performantă depinde de integrarea acestor tipuri de investigații în practica uzuală din spitale. Consecința lipsei acestor tipuri de aparate este lista de așteptare care se lungește de la an la an, pentru unele investigații se așteaptă chiar și câteva luni, alternativa fiind achitarea unor coplăți substanțiale.

Măsuri

 • Construcția unui nou centru de imagistică;
 • Investigațiile vor fi accesibile și ambulator, pentru pacienții care nu sunt internați;
 • Vor fi asigurate fonduri astfel încât aceste investigații să fie gratuite.

Municipiul Arad va dezvolta un program de subvenționare, pentru pacienții vulnerabili, a acelor tipuri de analize sau investigații care nu sunt decontate de sistemul de asigurări de sănătate. Pacienții cu venituri mici sau pensionarii nu vor mai trebuiască să le plătească.

Situația actuală

Sistemul de asigurări de sănătate din România are deficiențe semnificative. Unele dintre investigațiile necesare diagnosticului și tratamentului adecvat, pentru unele boli, nu sunt decontate. Astfel pacienți cu boli grave – anumite tipuri de cancer sau hepatite cronice trebuie să le plătească.

Măsuri

 • Alocarea de fonduri pentru un program local de subvenționare a investigațiilor care nu sunt decontate de sistemul de asigurări de sănătate;
 • Diagnosticele de precizie și tratamentele personalizate vor fi mult mai accesibile.

Viziune

Aradul va avea un sistem de învățământ dotat la standarde europene. Primăria va fi cea care va amenaja sălile de clasă și restul infrastructurii școlare, nu părinții.

Situația actuală

Prin finanțarea complementară, primăria are obligația de a întreține clădirile în care funcționează școlile, de a dota sălile de clasă,  laboratoarele și atelierele. Sumele alocate acum de primărie sunt insuficiente, școlile trebuind să apeleze la părinți, cei care, la fiecare ciclu de studiu, trebuie să doneze școlilor mobilier, să plătească reparații și să întrețină sălile de clasă.

Măsuri:

 • Dublarea sumei alocate pentru finanțarea complementară a instituțiilor de învățământ preuniversitar;
 • Dotarea sistematică și unitară a laboratoarelor de informatică și atelierelor tehnologice;
 • Întocmirea unui plan multianual pentru renovarea clădirilor în care funcționează instituții de învățământ.

Viziune

Aradul va beneficia de 6 noi creșe în cartierele mari și în zona industrială. Pentru a se stabili în Arad, tinerii trebuie să aibă garanția că pot avea și copii și cariere în același timp.

Situația actuală

În prezent, Aradul are doar 6 creșe de stat care însumează aproximativ 200 de locuri. Solicitările anuale depășesc cu mult acest număr. În cartiere mari precum Grădiște sau Micalaca nu există nicio creșă de stat.

Măsuri:

 • Identificarea de terenuri sau clădiri care aparțin primăriei și construirea a 6 noi creșe cu capacitate adaptată nevoilor fiecărui cartier;
 • Distribuirea pe cartiere: 2 în Micălaca, 2 în zona Centru-Podgoria și Grădiște, una în zona industrială Vest, una în Vlaicu;
 • Reabilitarea creșelor existente.

Viziune

Internatele școlare din Arad trebuie să ofere condiții de cazare similare cu cele din Uniunea Europeană. Prin amenajarea și retehnologizarea cantinelor școlare trebuie să asigurăm masa de prânz pentru elevii arădeni, iar prin modernizarea internatelor să susținem elevii din mediul rural care au o condiție materială dificilă.

Situația actuală

Internatele școlare se află în același stadiu în care le-a găsit Revoluția. Școlile nu au primit fonduri pentru reabilitarea ori remobilarea lor. Elevii sunt nevoiți să facă naveta zilnic, inclusiv de la 30 de km de Arad, pentru că nu au condiții adecvate în internate. Depopularea internatelor și slaba dotare a cantinelor școlare a dus la scăderea numărului de elevi care servesc masa la cantina școlii. În timp ce occidentul investește masiv în starea de sănătate a copiilor săi, noi încurajăm prânzul de tip fast food.

Măsuri:

 • Reabilitarea și dotarea internatelor școlare și retehnologizarea cantinelor școlare.

Viziune

Odată cu reabilitarea și retehnologizarea cantinelor școlare vom putea oferi masa de prânz în mod gratuit elevilor și profesorilor.

Situația actuală

Actualmente, puținele cantine școlare încă operaționale oferă contra cost masa de prânz. Este de menționat că masa de prânz oferită de cantinele școlare este avizată de medicul școlar, este preparată în condiții specifice și respectă toate normele sanitar-veterinare în vigoare.

Măsuri:

 • Acordarea gratuității mesei de prânz pentru elevii cazați în internatele școlare și elevilor navetiști;
 • Acordarea unei subvenții pentru elevi la achiziționarea prânzului în cantinele școlare și, în timp, asigurarea gratuității mesei de prânz pentru toți elevii.

Viziune

Arădenii trebuie să fie siguri de securitatea elevilor și a profesorilor, în școală și în perimetrul acesteia.

Situația actuală

Instituțiile de învățământ preuniversitar asigură securitatea elevilor în școală și în perimetrul acesteia prin personalul didactic și nedidactic sau prin contracte încheiate cu societăți de pază. Niciuna dintre aceste categorii nu sunt autorități publice cu atribuții în acest sens.

Măsuri:

 • Asigurarea unor patrule ale Poliției Locale, între orele 8:00 și 15:00, în zonele instituțiilor de învățământ;
 • Desemnarea unei persoane de contact din cadrul Poliției Locale în vederea colaborării cu instituțiile de învățământ.

Viziune

Vom diversifica activitățile sportive pe care copiii arădenilor le pot întreprinde, prin reabilitarea bazelor sportive existente și construcția unora noi.

Situația actuală

După cum știți, Aradul a pierdut trei stadioane în ultimii ani. Cu toate aceste pierderi, municipiul are o serie de baze sportive și clădiri lăsate în paragină, care ar putea fi reabilitate și redate circuitului spre folosință.

Măsuri:

 • Reabilitarea și dotarea bazelor sportive din municipiul Arad;
 • Închirierea sau darea în comodat a unora dintre ele către persoane fizice, antrenori, profesori, care desfășoară activități sportive cu copii;
 • Diversificarea activităților sportive pe care le pot accesa copiii arădenilor prin diversificarea bazei materiale necesare acestor sporturi.

Viziune

Aradul trebuie să beneficieze de un campus tehnologic preuniversitar, care va deservi toate liceele tehnologice din Arad.

Situația actuală

Liceele tehnologice au suferit în ultimii ani un declin dacă urmărim numărul de elevi, banii investiți și interesul. În momentul de față funcționează la nivel de avarie, având specializări care se suprapun, funcționând în clădiri vechi și lăsate în paragină. Atelierele și laboratoarele tehnologice au dotări din secolul trecut și nu primesc finanțare pentru materia primă necesară practicii. Agenții economici sunt atât de în față comparativ cu dotările școlilor încât evită să aducă elevi în practică, deoarece elevul nu este familiarizat cu cele mai noi tehnologii și proceduri de lucru.

Măsuri:

 • Construirea unui campus tehnologic preuniversitar;
 • Dotarea sa cu tehnologie la standarde actuale;
 • Înființarea unor specializări capabile să acorde elevului posibilitatea de a dobândi competențele meseriilor viitorului;
 • Încheierea de parteneriate cu instituții de învățământ similare din alte țări și încurajarea schimburilor de experiență;
 • Încheierea de parteneriate cu agenți economici pentru crearea claselor de învățământ dual în adevăratul sens al cuvântului.

Viziune

Tinerii elevi arădeni de la Școala Populară de Artă, Palatul Copiilor și mai ales Colegiul de Arte ”Sabin Drăgoi” trebuie încurajați prin burse, premii dar mai ales prin organizarea de evenimente unde aceștia să își poată etala talentul.

Situația actuală

Cu toate că Aradul se bucură de o veche tradiție muzical artistică, aceasta nu este valorificată la ora actuală. Școala Populară de Artă, Palatul Copiilor și Colegiul de Arte ”Sabin Drăgoi”, instituții cu recunoaștere națională și internațională, țin spectacole în propriile săli, de cele mai multe ori cu spectatori puțini.

Măsuri:

 • Oferirea cu titlu gratuit a sălilor de spectacole deținute de municipalitate pentru spectacolele celor trei instituții de învățământ;
 • Oferirea cu titlu gratuit a unor spații publice amenajate în acest sens, pentru susținerea de mini recitaluri în aer liber de către elevii și profesorii acestor instituții;
 • Acordare de burse de studiu și de merit pentru elevi;
 • Organizarea de spectacole în care să participe elevi și profesori și implicarea acestora în oferta cultural artistică a Aradului.

2.Servicii publice

Viziune

Copiii, femeile, bătrânii, trebuie să circule fără teamă, la orice oră, în Arad! Vom reorganiza Poliția Locală, mutând angajații din birou în stradă.

Starea actuală

Pe domeniul public al Aradului, în zone precum parcurile, piața Gării, strada Mețianu sau Boul Roșu, întâlnim frecvent persoane certate cu normele de conviețuire socială, cerșetori, consumatori de droguri, vandali, persoane fără adăpost. Mai ales seara, multe zone devin nesigure și sunt evitate de mulți arădeni.

Măsuri:

 • Vom reorganiza Poliția locală, cu alocarea spre acțiuni de patrulare și prevenție a majorității angajaților;
 • Vom realiza un program de instruire și pregătire a agenților din teren;
 • Vom implementa aplicația MyArad, prin care cetățenii vor raporta situațiile de încălcare a legii, precum și orice problemă legată de funcționarea serviciilor publice;
 • Vom dota agenții cu aparatură de înregistrare, pentru a ne asigura că sunt acolo unde este nevoie de ei;
 • Vom monta indicatoare pentru a descuraja oferirea de bani cerșetorilor;
 • Vom implementa un sistem de supraveghere video eficient, pe modelul celui din Oradea, pentru a descuraja vandalismul;
 • Vom trimite în localitățile de domiciliu oamenii străzii sosiți din alte părți în Arad, consecvent, până când aceștia nu vor mai reveni;
 • Creșterea implicării serviciilor sociale, pentru reabilitarea și integrarea minorilor care comit infracțiuni;
 • Reorganizarea adăpostului de noapte, cu separarea persoanelor pe grupe de vârstă.

Viziune

Vom face din Arad un loc curat, unde regulile sunt respectate. Dorim să trăim într-un oraș fără gunoaie, fără praf, fără mirosuri neplăcute.

Starea actuală

Aradul a suferit nu demult o adevărată criză a salubrității, cu munți de gunoaie pe străzi. Locurile de colectare sunt ținte ale cerșetorilor și persoanelor fără adăpost. Nu este implementată colectarea selectivă a deșeurilor, ele fiind depozitate împreună, la groapa de gunoi. Avem foarte mult praf și mizerie pe străzi.

Măsuri:

 • Vom implementa colectarea selectivă, cu creșterea graduală a ponderii sale, pentru a ne încadra în normele de mediu actuale, în paralel cu campanii de informare a populației;
 • Vom reduce costul serviciilor de salubritate, prin valorificarea materialelor reciclate și prin scăderea cantității de gunoaie transportate la depozitul conform;
 • Vom limita accesului la platformele de colectare a gunoiului, prin încuietori cu cartelă;
 • Vom construi sisteme de colectare subterane, acolo unde este justificat;
 • Vom cere operatorului serviciului de salubritate corelarea costul serviciilor cu cantitatea colectată;
 • Vom urmări atent respectarea caietului de sarcini, în special cu privire la măturarea și deszăpezirea străzilor din municipiu;
 • Vom amplasa recipiente în zonele intens circulate, pentru colectarea deșeurilor periculoase (medicale, baterii, etc.).

Viziune

Parcul este locul unde arădenii caută relaxare, deconectare de la problemele cotidiene si  siguranță. Locurile de joacă trebuie să fie curate, sigure și adaptate nevoilor celor mici.

Situația actuală

Nu de puține ori, parcurile și locurile de joacă sunt vizitate de persoane care nu respectă regulile de comportament, deranjându-i pe cei din jur sau vandalizând mobilierul urban, copacii ori plantele. Lipsa supravegherii și a lucrărilor de mentenanță pune deseori în pericol integritatea celor mici.

Măsuri:

 • Creșterea gradului de siguranță în parcuri, prin patrule ale politiei locale, camere de supraveghere și intervenții prompteîn caz de nevoie;
 • Asigurarea verificării și lucrărilor de mentenanță pentru echipamentele de la locurile de joacă, cu orar clar si la vedere;
 • Curățarea și amenajarea zonei mai joase de pe mal, după pista de biciclete (de la parcul Europa pana la podul Traian).

Viziune

Aradul trebuie să devină un oraș unde animalele fără stăpân sunt excepții, iar soluțiile pentru tratarea acestei probleme sunt umane. Primăria va încheia parteneriate cu asociațiile și persoanele implicate în pregătirea animalelor pentru adopție.

Starea actuală

În prezent, sistemul public dedicat gestionării animalelor fără stăpân este ineficient, deși primește bani suficienți. Ce mai mare parte a animalelor fără stăpân sunt preluate de ONG-uri sau de persoane fizice, care le pregătesc pentru adopție cu ajutorul donațiilor colectate.

Măsuri:

 • Vom face parteneriate între administrația locală și aceste asociații, pentru a ne asigura că problema animalelor fără stăpân este gestionată eficient, fără rele tratamente;
 • Vom implica iubitorii de animale în administrarea serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân;
 • Vom face campanii de educare a populației, cu privire la îngrijirea animalelor de companie;
 • Vom aloca fonduri pentru sterilizarea animalelor din gospodării, singura soluție care s-a dovedit funcțională pentru a soluționa problema animalelor fără stăpân.

Viziune

Serviciul de canalizare și de preluare a apei pluviale trebuie să funcționeze în parametri normali, tot timpul. Nicăieri în Arad nu trebuie să avem revărsări ale apelor reziduale, pe străzi sau în gospodării.

Starea actuală

În prezent, sistemul de canalizare menajeră și pluvială prezintă numeroase disfuncționalități: conducte și pompe subdimensionate, rigole colmatate, astfel că sunt frecvente situațiile în care dejecțiile ies în stradă și ajung în gospodării.

Măsuri:

 • Vom implementa un program pentru curățarea rețelei de canalizare din municipiul Arad, pentru a păstra parametrii normali de funcționare;
 • Acolo unde se impune, vom efectua lucrări de redimensionare a rețelei;
 • Vom identifica situațiile unde există branșamentele ilegale, deversări în rețeaua pluvială sau în natură și vom corecta aceste deficiențe.

Viziune

Alternativa la actualul sistem trebuie să asigure tuturor arădenilor căldura și apa caldă menajeră necesare pentru locuințe, la parametri calitativi ridicați și la un preț corect, indiferent de posibilitățile lor materiale.

Starea actuală

În Arad, sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a trecut de momentul la care mai putea reprezenta o soluție. Aflat într-o stare mascată de insolvență, acesta depinde de alocații substanțiale de la bugetul local. Chiar și prin reabilitare (cu prețul unor investiții uriașe), la ora actuală SACET nu mai are clienții necesari pentru ca investiția să fie rentabilă.

Măsuri:

 • În prima etapă (12 – 18 luni), vor fi permise debranșările pentru oricine dorește să o facă, fără niciun cost administrativ
 • va fi organizat un recensământ al locuințelor, în special al celor aflate în condominii. Vor fi colectate date despre numărul de persoane, nivelul veniturilor, disponibilitatea de a finanța cota proprie din costul montării unei centrale individuale sau colective, opțiunea pentru gaz sau electricitate;
 • În etapa a doua, se va realiza efectiv montarea centralelor individuale sau colective în apartamentele celor care, conform datelor colectate prin recensământ, mai sunt conectați la sistemul centralizat;
 • Municipalitatea va subvenționa parțial aceste costuri, în funcție de venitul beneficiarilor și de dimensiunea apartamentelor. Cei cu posibilități materiale reduse (persoane cu venituri mici, pensionari, persoane care locuiesc singure, etc.) vor beneficia de o subvenție mai mare. Subvențiile vor fi calculate în așa fel încât procentul mediu de subvenționare să fie de 30%;
 • Arădenii care doresc, vor putea să beneficieze de finanțare din partea municipalității.

Viziune

Toate blocurile din municipiul Arad trebuie să aibă o performanță energetică ridicată, pentru diminuarea costurilor pentru încălzire și a poluării.

Starea actuală

În prezent, procentul clădirilor care satisfac această cerință este foarte redus în orașul nostru. În afara blocurilor noi construite, prea puține dintre cele vechi au fost reabilitate termic. Implicarea autorităților este redusă, de aici și rezultatele nesatisfăcătoare.

Măsuri:

 • Vom pregăti documentația aferentă reabilitării termice a tuturor blocurilor din municipiu, pentru a beneficia de fondurile alocate prin programul ”Green deal”, de reducere a emisiilor de carbon în Europa.

3.Trafic și infrastructură

Viziune

Mașinile arădenilor nu trebuie să mai sufere uzură și avarii din cauza obstacolelor din carosabil: canale și treceri peste linii de tramvai nealiniate cu asfaltul, gropi sau alte defecțiuni ale căii de rulare.

Situația actuală

Cea mai mare parte a gurilor de canal aflate pe drumurile din municipiul nostru sunt, mai mult sau mai puțin, nealiniate față de carosabil. Trecerile peste liniile de tramvai pun la grea încercare suspensia autovehiculelor. Numeroasele gropi sau denivelări sunt adevărate capcane în care intră șoferii arădeni.

Măsuri:

 • Vom achiziționa un utilaj dedicat operațiunii de așezare a gurilor de canal la nivel cu calea de rulare;
 • Vom moderniza trecerile la nivel peste liniile de tramvai (Podgoria, Liceul CFR, UTA, etc.), cu tehnologii performante, pentru rezultate bune și de durată;
 • Vom înființa în subordinea administrației locale o companie care se va ocupa de întreținerea infrastructurii rutiere din municipiu.

Viziune

Orice locuitor al orașului nostru, indiferent de cartierul unde trăiește, trebuie să beneficieze de căi de acces asfaltate.

Situația actuală

O serie de străzi, din proximitatea centrului istoric, precum și din cartiere de la marginea orașului, nu sunt asfaltate, atipic pentru un oraș care se dorește a fi unul european. Câteva exemple sunt: Castanilor, Emil Gârleanu, Ghica Vodă, Sibiului, Tribul Axente, etc.

Măsuri:

 • Inventarierea străzilor neasfaltate din toate cartierele orașului;
 • Realizarea de covor asfaltic pentru toate străzile neasfaltate identificate.

Viziune

Străzile din zona centrală a municipiului Arad trebuie să ofere mai mult spațiu pietonilor, pentru amenajarea de zone destinate relaxării și socializării. Arterele aglomerate pot fi decongestionate prin eliberarea benzii care acum este dedicată parcărilor.

Situația actuală

Pe bulevardele orașului care au 3 benzi din construcție, câte o bandă de circulație pe sens este blocată, fiind destinată parcărilor de mașini. Ca urmare, traficul se aglomerează, timpii de așteptare la semafor cresc, împreună cu poluarea și disconfortul tuturor.

Măsuri:

 • Construirea de parcări etajate/subterane, la o distanță de mers pe jos de 3-5 minute de arterele principale;
 • Avem în vedere construirea a patru parcări de până în 400 de locuri în zona centrală: parcare subterană în P-ța Avram Iancu, parcare subterană în P-ța Mihai Viteazu și 2 parcări supraterane în aria delimitată de arterele Revoluției, Decebal, Vasile Milea, Nicolae Grigorescu și Unirii;
 • Pe termen lung, vom construi patru parcări supraterane în proximitatea arterei Calea Aurel Vlaicu și una în proximitatea Căii Romanilor.

Viziune

Timpul pe care îl petrec în trafic locuitorii municipiului trebuie să fie redus și plăcut. Vom asigura nevoia de mobilitate a arădenilor într-o formulă modernă și eficientă, în care o treime folosesc transportul în comun, o treime merg pe jos sau cu bicicleta și o treime cu autoturismul.

Situația actuală

În prezent nu există o viziune și nici măsuri care să asigure corelarea fluxurilor de transport din municipiu. Semaforizarea este necorelată cu volumul de trafic, transportul în comun nu are prioritatea necesară. Avem două zone mari generatoare e trafic, centrul orașului (instituții si școli) și zona industrială Vest.

Măsuri:

 • Instalarea unui sistem de semaforizare inteligentă, cu camere pentru detectarea ambuteiajelor. Odată identificată o creștere a traficului pe o anumită direcție sau sens, culoarea verde a semaforului va fi prelungită, permițând ambuteiajului sau volumului de trafic crescut să se disipeze;
 • Undă verde pentru transportul în comun;
 • Instalarea de semafoare cu verde intermitent dreapta, în intersecțiile care permit folosirea acestora;
 • Diminuarea nevoii de deplasare în centrul orașului, prin mutarea unor servicii ale Primăriei în cartiere, digitalizare și debirocratizare;
 • Decalarea programului unităților școlare grupate în zona centrală a orașului;
 • Asigurarea transportului elevilor cu mijloace dedicate de transport în comun, pentru anumite zone ale municipiului.

Viziune

Aradul trebuie să devină un adevărat oraș verde, în care bicicleta este unul din principalele mijloace de transport urban, la fel ca în orașele din nordul Europei. Prin dimensiunea sa și prin lățimea arterelor principale, este un candidat ideal pentru construcția de piste de biciclete.

Situația actuală

Pistele de biciclete existente nu sunt construite la standarde europene, iar utilizarea lor reprezintă un adevărat pericol pentru bicicliști. Pentru deplasarea la muncă, arădenii folosesc mașina personală în proporție de 55-67%, transportul în comun 18%, iar bicicleta doar 8%.

Măsuri:

 • Construirea unei piste de biciclete la standarde europene pe ambele sensuri ale arterelor: Calea Aurel Vlaicu, Bd. Revoluției și Calea Romanilor. Noile piste de biciclete, prin construcție, vor fi clar delimitate printr-un nivel de înălțime diferit față de calea de trafic auto sau cea pietonală;
 • Refacerea pistelor pentru biciclete, acolo unde nu asigură cerințele privitoare la siguranță;
 • Implementare Velo urban in Arad, utilizarea unei aplicații pentru trasee si biciclete disponibile.

Viziune

Transportul public de călători din municipiul Arad trebuie să fie sigur, eficient, ieftin și nepoluant. Acest serviciu trebuie să acopere cel puțin o treime din nevoia de deplasare a arădenilor.

Situația actuală

Flota de transport a CTP Arad este învechită, iar tarifele sunt printre cele mai mari din țară. Calitatea serviciilor lasă de dorit, sub aspectul confortului, siguranței și duratei deplasării. Stațiile sunt inadecvate, unele sunt într-o stare avansată de degradare. Sistemul de vânzare a biletelor și abonamentelor este rudimentar. Nu există monitorizare GPS, nu există un sistem de urmărire a fluxurilor de călători. Serviciile de mentenanță lipsesc sau sunt sporadice.

Măsuri:

 • Introducerea pe traseul: Podgoria – Calea Aurel Vlaicu – Zona Industrială Vest a unui sistem de transport – tranzit rapid cu autobuzul, pe aceiași platformă cu tramvaiul. Benzile pentru tramvaie și autobuze nu sunt deschise traficului privat;
 • Extinderea rețelei de transport public electric în zona industrială;
 • Extinderea rețelelor de transport în comun spre și dinspre noile zone de dezvoltare urbană;
 • Implementarea unui sistem de taxare multiplu, amplasarea de automate pentru eliberarea abonamentelor si a biletelor, prin mai multe mijloace de plată și non stop;
 • Construirea și amplasarea de stații de îmbarcare/debarcare moderne sau modernizarea celor existente;
 • Amplasarea în stațiile de autobuz și tramvai a sistemelor care oferă timpul rămas până la sosirea următoarelor mijloace de transport public;
 • Achiziția mijloacelor de transport electric (tramvaie și autobuze electrice);
 • Îmbunătățirea serviciilor de mentenanță pentru asigurarea curățeniei și creșterea fiabilității;
 • Reparații capitale (interior, climatizare, agregate, vopsire) la vehiculele cu o vechime mai mică și stare tehnică acceptabilă, în atelierele specializate ale CTP Arad;
 • Controlul și eficientizarea costurilor de exploatare;
 • Construirea de stații inter-modale unde se întâlnesc autoturismele personale cu mijloacele de transport în comun. Cei care lasă aici mașina beneficiază de acces gratuit în mijloacele de transport în comun.

Viziune

Dezvoltarea orașului trebuie să asigure condiții pentru o deplasare sigură, ieftină, rapidă și confortabilă a locuitorilor săi. Pentru aceasta, infrastructura este planificată și realizată din timp.

Situația actuală

În prezent, lucrările de infrastructură mare sunt aproape inexistente în Arad. De cele mai multe ori ele nu au depășit nivelul de intenție, cel mult studiu de fezabilitate. Capacitatea de absorbție a fondurilor este limitată, nu există un aparat public performant, care să gestioneze mari investiții publice.

Măsuri:

 • Constituirea unui departament specializat în planificarea și executarea lucrărilor de mare infrastructură;
 • Construirea unui pasaj subteran în intersecția de la Podgoria și a unei turborgirații deasupra pasajului nou construit;
 • Construirea unui pod pietonal și de biciclete între cartierul Micălaca (zona 300) și partea nordică a Cetății Arad;
 • Construirea de noi artere principale între șoseaua de centură și cartiere.

4. Oportunități și mediu de afaceri

Viziune

Activitatea economică este cea care produce resursele cu care administrația gestionează și dezvoltă o comunitate. Pentru mediul de afaceri, orașul Arad trebuie să devină cel puțin la fel, dacă nu chiar mai atractiv decât restul orașelor din apropiere.

Situația actuală

În prezent, taxele locale aplicate agenților economici din Arad sunt de regulă mai mari decât în alte orașe din vestul României. Accesul la informații este greoi, ceea ce frânează de multe ori inițiativa privată.

Măsuri:

 • Reducerea taxelor locale pentru agenții economici, la valori inferioare celor din orașele vecine;
 • Transparentizarea activității administrației locale prin publicarea achizițiilor, contractelor, furnizorilor și a tuturor detaliilor relevante, în format accesibil;
 • Publicarea inventarului proprietăților deținute de municipiul Arad, împreună cu adresa, suprafețele, caracteristici, regim juridic, contracte de concesiune, termene de expirare, pentru a veni în ajutorul celor care doresc să investească în Arad;
 • Stabilirea de parteneriate și inițierea de proiecte comune de dezvoltare, la care să participe administrația locală, mediul economic și instituțiile de învățământ;
 • Înființarea și/ sau sprijinirea de structuri de incubare pentru afaceri.

Viziune

Cetatea Aradului trebuie să intre în circuitul civil, pentru a fi deschisă vizitatorilor. În urma unor ample lucrări de amenajare, cu ajutorul finanțărilor nerambursabile, cetatea trebuie să devină o atracție turistică de importanță regională și chiar națională.

Situația actuală

Cetatea din Arad, alături de cetatea din Alba Iulia, Timișoara,  Oradea și cea din Făgăraș, sunt cele cinci fortificații de tip Vauban (în forma de stea) din România. Cetatea din Arad este singura închisă publicului din cele enumerate, găzduind acum o unitate militară.

Măsuri:

 • În prima fază, mutarea unității militare din cetatea Aradului într-o facilitate amenajată de Ministerul Apărării, iar apoi deschiderea cetății către public;
 • Organizarea unui concurs internațional de soluții pentru restaurarea și punerea în valoare a cetății;
 • Planificarea în etape a lucrărilor de reabilitare și depunerea unor dosare de finanțare, începând cu zona de acces și biserica franciscană și continuând cu restul perimetrului fortificat;
 • Atragerea de turiști prin punerea în valoare trecutului istoric al cetății (fortificația a fost construita din ordinul împărătesei Maria Tereza a Austriei între 1763-1783, aici a avut loc execuția celor 13 generali în anul 1849 și a fost întemnițat Gavrilo Princip, asasinul arhiducelui Franz Ferdinand de Habsburg).

Viziune

Ștrandul trebuie să ofere locuitorilor municipiului Arad multiple posibilități de petrecere a timpului liber, la preț decent. Părinți cu copii, tineri și adolescenți, vârstnici, cu toții trebuie să aibă posibilitatea de a-și petrece întreaga vară pe ștrand.

Situație actuală

Interesul pentru Ștrand este scăzut, zona comercială este în semi paragină. Numărul anual de vizitatori este foarte mic, comparativ cu perioadele de vârf din trecut. Tarifele de intrare sunt prohibitive pentru mulți locuitori ai orașului, iar condițiile lasă de dorit. Oferta comercianților este slabă, în contextul fluxului insuficient de clienți. Unele facilități sunt abandonate.

Măsuri:

 • Modernizarea zonei comerciale a ștrandului, pentru creșterea numărului de vizitatori;
 • Eliminarea gardurilor;
 • Modificarea orarului de funcționare, pentru a permite noi activități de petrecere a timpului liber;
 • Reducerea prețurilor la bilete și abonamente;
 • Organizarea unor activități de divertisment (concerte, spectacole, festivaluri);
 • Forarea unui puț pentru apa termală;
 • Construirea unui Aquaparc, deschis tot timpul anului.

Viziune

Fațadele clădirilor din zona centrală a Aradului vor suferi ample lucrări de reabilitare, cu sprijinul autorităților locale. Prin punerea în valoare a acestui bogat patrimoniu cultural construit, vom crește atractivitatea turistică a Aradului.

Situație actuală

Numeroase clădiri istorice, aflate în zona protejată din centrul Aradului sunt afectate. Clădiri emblematice, precum Teatrul Vechi, sunt în pericol de a se deteriora complet. Aspectul bulevardului central este deplorabil, nu sunt respectate norme elementare privind intervențiile la aceste clădiri sau publicitatea stradală.

Măsuri:

 • Achiziția clădirilor care au o importanță patrimonială deosebită, pentru a le reabilita și introduce în circuitul turistic;
 • Suplimentarea cheltuielilor eligible, prevăzute în actualul Regulament, cu lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecție al clădirii, lucrări de eliminare a igrasiei, precum și de izolare a rosturilor și alte lucrări de această natură, după caz;
 • Municipiul Arad va sprijini financiar acoperirea costurilor aferente documentației tehnice care va sta la baza executării lucrărilor de protejare și intervenție;
 • Vom asigura consultanță privind contractarea lucrărilor de protejare și intervenție, verificarea modului de realizare a lucrărilor, precum și la recepția acestora.

Viziune

Municipiul Arad trebuie să își valorifice potențialul turistic. Obiective precum Cetatea și Ștrandul, alături de patrimoniul construit, pot face din municipiul Arad un punct de atracție regional, pentru turismul de „city break”.

Situația actuală

În prezent, la aproape două decenii după perioada sa de glorie, Ștrandul arădean atrage tot mai puțini vizitatori. Municipalitatea a ratat șansa de a introduce Cetatea în circuitul turistic, iar clădirile vechi ale Aradului se degradează pe zi ce trece.

Măsuri

 • Identificarea principalelor atracții turistice ale Aradului, alături de Cetate, Ștrand sau clădirile istorice;
 • Realizarea mai multor trasee tematice, pentru turiști;
 • Valorificarea și promovarea din punct de vedere turistic a obiectivelor de patrimoniu;
 • Valorificarea Râului Mureș și Parcului Natural Lunca Mureșului pentru activității de recreere: sportive, culturale si turistice;
 • Realizarea unei aplicații mobile dedicate informării turiștilor, unde să fie menționate punctele de interes turistic, trasee tematice, spații de cazare, restaurante, cafenele, etc.

Viziune

Aradul trebuie să devină un oraș al serviciilor de transport și logistică, prin fructificarea  poziției geografice și a accesului la rute importante de transport rutier și feroviar.

Situația actuală

În prezent, principalul domeniu în care este angajată forța de muncă a municipiului Arad, cel al componentelor auto, este în declin. Poziția geografică, conexiunea la rețeaua europeană de autostrăzi, Aeroportul Arad și cele patru zone industriale sunt atuurile care pot să  facă din Arad unul dintre cele mai bune orașe pentru servicii de transport, depozitare si livrare de marfuri din țară.  

Măsuri

 • Punerea la dispoziția investitorilor a terenului necesar pentru astfel de afaceri;
 • Transformarea vechilor zonelor industriale dezafectate în parcuri industriale;
 • Fiscalitate competitivă, pentru atragerea investitorilor din aceste domenii;
 • Eficientizarea terminalului de tip cargo al Aeroportului Internațional Arad ar putea contribui la atragerea jucătorilor din industria serviciilor de curierat, logistică și comerț online.

5.Spații verzi și poluare

Viziune

Aradul trebuie să devină orașul copacilor, orașul care oferă locuitorilor săi un mediu de viață sănătos. Vom planta peste un milion de copaci, pentru a beneficia de aer curat, întreținut de spații verzi generoase, de calitate și accesibile.

Situația actuală

În prezent, cantitatea de spațiu verde amenajat pe cap de locuitor este foarte mică, mult sub norma europeană de 26 de mp. Spațiile verzi de calitate (parcurile) sunt grupate în zona centrală a orașului, lipsind din multe cartiere. Numeroase spații verzi mai mici sunt acum neîngrijite (zone dintre blocuri, linii de tramvai, scuaruri, etc.).

Măsuri

 • Vom amenaja perdele verzi în jurul orașului, plantând peste un milion de copaci;
 • Vom înființa parcuri noi în municipiul Arad, locațiile vizate fiind:
  • Fosta fabrică Tricoul Roșu;
  • Fosta fabrică de tutun din cartierul Grădiște;
  • Zona adiacentă canalului Mureșel;
  • Zona fostei fabrici Indagrara, din cartierul Aurel Vlaicu;
  • Actualul depou de tramvaie din zona UTA;
  • Latura vestică a zonei de blocuri din cartierul Alfa;
  • În apropierea parcului chinologic.
 • Vom amenaja microparcuri în zone din cartierele orașului, acolo unde spațiul permite;
 • Vom asigura dezvoltare orașului pe orizontală, pentru mai mult spațiu dedicat zonelor verzi;
 • Administrația locală va întreține spațiile verzi, acum neîntreținute, dintre blocuri;
 • Vom înierba zona sensului giratoriu de la Podgoria;
 • Vom îngriji malul Mureșului prin curățarea vegetației, amenajarea unor locuri pentru relaxare, pentru activități ambulante de alimentație publică;
 • Vom înființa un serviciu propriu pentru combaterea țânțarilor și a altor dăunători.

Viziune

Aradul trebuie să ofere soluții de deplasare rapidă și eficientă locuitorilor săi. Astfel, vom reduce poluarea, timpul pierdut și vom asigura condiții de viață mai bune pentru locuitorii orașului.

Situația actuală

În prezent, orașul are câteva zone afectate de traficul intens (Centru, Podgoria, Vlaicu). Efectele negative sunt poluarea cu particule fine (responsabile de afecțiuni oncologice), viteze reduse de deplasare și timp pierdut.

Măsuri

 • Eficientizarea transportului în comun (viteză crescută, confort, informare, accesibilizarea achiziției de bilete);
 • Prelungirea căii de tramvai din zona industrială, cu întoarcere prin cartierul Gai;
 • Închiderea centurii orașului cu o centură care să ocolească cartierul Gai și cu centura de sud;
 • Reducerea traficului prin orar diferențiat al școlilor;
 • Piste de biciclete funcționale, pe platformă separată de carosabil, un sistem flexibil de închiriere de biciclete;
 • Soluții de tip Park & Ride;
 • Amplasarea senzorilor pentru determinarea poluării cu particule.

Viziune

Aradul trebuie să devină un oraș în care praful nu mai este o problemă. Mașinile rămân curate, în interiorul locuințelor nu trebuie să ștergem praful aproape în fiecare zi.

Situația actuală

În prezent, praful reprezintă o problemă semnificativă pentru arădeni. Drumurile proiectate și executate inadecvat, scurgerile ineficiente și înfundate, nerespectarea normelor la șantierele de construcții, terenurile neîngrijite, depozitarea ilegală a materialelor și deșeurilor aduc în aer cantități mari de praf. El se depune peste tot, în exterior și mai ales în interiorul locuințelor noastre.

Măsuri

 • Controlul șantierelor, spălarea cauciucurilor, montarea de împrejmuiri;
 • Montarea dispozitivelor de monitorizare a particulelor pe șantiere;
 • Amenajarea unui depozit public de deșeuri din construcții, dotat cu concasor pentru reciclarea molozului;
 • Împădurirea actualelor zone poluate cu deșeuri din construcții;
 • Derularea constantă a unor programe de educație și informare.

Viziune

Locuitorii Aradului nu mai trebuie să suporte mirosurile deranjante emanate de stația de epurare sau de canalizarea nefuncțională.

Situația actuală

Acum, o bună parte a locuitorilor din cartierele Pârneava și Alfa sunt deranjați de mirosul provenit de la stația de epurare. Avem zone mai mici, unde canalizarea emană mirosuri neplăcute. Platformele de gunoi deschise poluează olfactiv și nu numai.

Măsuri

 • Implementarea proiectului pentru platforme subterane de colectare a deșeurilor;
 • Închiderea spațiilor de colectare a gunoiului, asigurarea accesului cu cartelă;
 • Reabilitarea rețelei de canalizare;
 • Amplasarea unor perdele verzi.

6. Cultură și sport

Viziune

Artiștii locali, aspiranți și consacrați deopotrivă, trebuie să beneficieze de oportunități oferite de administrația locală, pentru a se manifesta în fața publicului arădean.

Starea actuală

În prezent, lipsesc investițiile în proiecte care să susțină viața culturală a Aradului (festivaluri, expoziții, premiere cinematografice). Ca urmare, activitatea artiștilor arădeni este redusă, ei nu sunt cunoscuți pe plan local.

Măsuri:

 • Organizarea unor festivaluri de teatru, film, artă, cinema și nu numai, care să aibă în prim plan artiștii arădeni și mai ales tinerii talentați;
 • Atragerea arădenilor spre evenimente culturale, prin prezentarea pe larg a ofertei instituțiilor artistice (muzee, teatre, etc.);
 • Implicarea a cât mai multor instituții de cultură și artă în educația copiilor, prin oferte adaptate vârstei și colaborarea cât mai strânsă cu școlile și grădinițele din Arad;
 • Alocarea de fonduri pentru reamenajarea Teatrului de Marionete.

Viziune

Aradul are nevoie de o populație sănătoasă, iar sportul de masă poate să contribuie decisiv. Pentru aceasta, arădenii au nevoie de construcția unor baze sportive noi, moderne și accesibile.

Situația actuală

În prezent, arădenilor le este limitat accesul la practicarea sportul de agrement în timpul liber, fapt dovedit de lipsa spațiilor destinate practicării sportului. Ne referim la stadioane, terenuri de baschet, fotbal, handbal, volei, piste de alergare. Singura bază sportivă la standarde decente și accesibilă este Gloria din zona Boul Roșu.

Măsuri:

 • Construirea a trei complexe sportive la marginea cartierelor de blocuri: Micălaca, Vlaicu și Alfa;
 • Programe de conștientizare a populației referitoare la beneficiile aduse de sport.

Viziune

Administrația locală va sprijini financiar și cu infrastructură acele activități care au o contribuție deosebită la promovarea sportului de masă și al municipiului Arad.

Situația actuală

În prezent, finanțarea cluburilor și activităților sportive reprezentative pentru Arad este condiționată politic și afectată de incertitudini, în condițiile în care consecvența și continuitatea sunt condiții pentru performanța sportivă.

Măsuri:

 • Stabilirea unui cadru multianual pentru finanțarea activităților sportive, asumat de administrația locală și corelat cu performanțele obținute.

Viziune

Copiii Aradului trebuie să crească și să ducă o viață sănătoasă. Pentru aceasta, ei au nevoie să participe frecvent la activități sportive, încă din timpul școlii. Administrația locală trebuie să asigure condițiile materiale pentru ca elevii arădeni să practice sportul.

Situația actuală

În prezent, multe dintre școlile arădene beneficiază de o baza materială învechită, cu săli de sport nerenovate, cu echipamente vechi și improprii. Terenurile de sport și curțile au nevoie de amenajări substanțiale.

Măsuri:

 • Renovarea sălilor și a terenurilor de sport din toate școlile arădene;
 • Dotarea școlilor cu echipamentele necesare pentru practicarea sportului;
 • Organizarea unor competiții sportive școlare.

Mesajul se trimite anonim. Dacă doriți să fiți contactat vă rogăm să lăsați un număr de telefon sau o adresă de mail.

2020.ro © USR PLUS ARAD